ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Türk Kuruluşları SETA Siyaset Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı

SETA Siyaset Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı

E-posta Yazdır

Seta LogoSETA’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. SETA, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan SETA, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan SETA, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporları, Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler.

Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak, SETA’nın temel fikri hedefini oluşturur. Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunlar, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür başlıkları altında ele alınır. Bu üç alan arasında büyük bir geçişkenlik bulunduğundan kategorik ayrımlardan kaçınılır ve sorunlar çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış açısıyla tahlil edilir. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Türkiye’nin dinamik yapısı, bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 20.nci yüzyılın modernleşme teorileriyle soğuk savaş döneminin siyasi konjonktürü arasına sıkışmış olan Türkiye’nin vizyonu, kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeo-stratejik konumuyla mütenasip bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına kadar pek çok konu, bu tarihi-kültürel derinlik ile ele alınmayı beklemektedir. Bu sorunlar Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde de aciliyet ve önem arz eden konular haline gelecektir.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren SETA, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “iyi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak gören SETA’nın Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir temel sağlayacaktır.

SETA | Reşit Galip Caddesi Hereke Sokak No:10 GOP/Çankaya 06700/Ankara/Türkiye
Telefon:+90 312 405 61 51 Faks:+90 312 405 69 03

 

Araştırmacılar

Taha Özhan, Genel Koordinatör

New York Institute of Technology’de üniversite eğitimini tamamladı. New School for Social Research’de Küresel Ekonomi-Politik alanında master yaptı. Aynı okulda doktora çalışmalarına başladı. SETA’nın kurucu araştırmacıları arasında yer alan Özhan, dış politika ve politik ekonomi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. SETA’da Genel Koordinatörlük görevini üstlenmiştir.

İlgi alanları: Dış politika ve politik ekonomi. 

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Talip Küçükcan, Dış Politika Koordinatörü

Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi’nde, doktorasını Warwick Üniversitesi’nde sosyoloji ve etnik ilişkiler alanında yaptı. Aynı üniversitede iki yıl süre ile doktora sonrası araştırmalar yürüttü. İSAM’da araştırmacı olarak çalıştı. SETA'da Dış Politika Koordinatürlüğü görevini sürdürmektedir.

İlgi alanları: Avrupa Birliği ülkelerindeki Türkler ve kültürlerarası iletişim, Türkiye–Avrupa Birliği ilişkileri, yükseköğretim sistemleri ve Bologna süreci. 

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Yılmaz Ensaroğlu, Hukuk ve İnsan Hakları Koordinatörü

Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi mezunu olan Yılmaz Ensaroğlu, lise yıllarından itibaren çeşitli sosyal hareketlerde yer adlı, öğrenci derneklerinde yöneticilik yaptı. 1992’de İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nin Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2005–2009 yılları arasında İnsan Hakları Ortak Platformu Yürütme Kurulu üyesi olan ve halen MAZLUMDER, İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) ve İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD)’nin üyesi ve İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Ensaroğlu, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Hukuk ve İnsan Hakları Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Hatem Ete, Siyaset Araştırmaları Koordinatörü

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini ODTÜ Sosyoloji bölümünde tamamlayan Hatem Ete, aynı üniversite ve bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2007-2008'de doktora araştırma bursuyla Columbia Üniversitesinde araştırmalarda bulunan Ete, çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yayınlamaktadır. SETA'da Siyaset Araştırmaları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

İlgi alanları: Asker-siyaset ilişkileri, merkez sağ, İslamcılık ve Kürt sorunu.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Bekir S. Gür, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Koordinatörü

Bekir S. Gür, Karabük Üniversitesinde öğretim üyesidir. Yüksek lisansını, Florida State Üniversitesinde öğretim sistemleri üzerine yaptı. Doktorasını, Utah State Üniversitesinde öğretim teknolojisi alanında yaptı. Aynı üniversitede Center for Open and Sustainable Learning’de altı ay süreyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

İlgi alanları: Öğretim tasarımı ve teknolojisi, zeki ve yetenekli öğrencilerin eğitimi, eğitimde planlama, karşılaştırmalı eğitim, eğitim ve kalkınma, yükseköğretim, eğitim politikaları ve yönetimi.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Selin M. Bölme, Araştırmacı

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimi aldı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde İsrail dış politikası üzerine master yaptı. Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında "ABD'nin Üs Politikası ve Türkiye: Kuruluşundan Bugüne İncirlik Üssü" başlıklı tez ile doktorasını tamamladı. Kuruluşundan bu yana SETA'da görev alan Bölme, SETA’da araştırmacı olarak çalışmaktadır.

İlgi alanları: Türk dış politikası, Türk-Amerikan ilişkileri, Amerikan askeri ilişkileri ve dış politikası, İsrail-Türkiye ilişkileri, Ortadoğu.<

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Ufuk Ulutaş, Araştırmacı

Bilkent Ü. Siyaset Bilimi'nde lisans, Ohio State Ü. Tarih bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Kudüs İbrani Ü.’de İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri aldı. Mershon Center for Security Studies’te ve Melton Center for Jewish Studies’te araştırmacı olarak çalıştı. SETA DC Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü yürüttü. Ohio State Üniversitesi’ndeki doktorasını tamamlamak üzeredir.

İlgi alanları: Ortadoğu, Arap-İsrail çatışması, İsrail, Türk-İsrail ilişkileri, antisemitizm.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Fatma Sel Turhan, Araştırmacı

1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde hazırladığı “The Abolition of the Janissary Army and Its Reflections” teziyle master eğitimini; yine aynı bölümde 2009 yılında hazırladığı “Rebelling for the Old Order: Ottoman Bosnia, 1826-1836” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli akademik ve süreli dergilerde yazıları yayımlanan Turhan, günümüz ve Osmanlı Balkanlar’ı alanında çalışmalarına devam etmektedir.

İlgi alanları: Balkanlar, Balkan Tarihi, Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkileri

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi

Hüseyin Yayman, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde “Türkiye’nin İdari Reform Politiği” isimli doktora tez çalışmasıyla, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Murat Özoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını, bilgi ve öğrenme teknolojileri üzerine Colorado Üniversitesinde tamamladı. Doktorasını, Öğretim Teknolojisi alanında Utah State Üniversitesinden aldı. Hâlen, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlgi alanları: Öğretim tasarımı, uzaktan eğitim, yükseköğretim, ve eğitim politikaları.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Hakan Çopur, Araştırmacı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Halkla İlişkiler bölümlerinden 2004 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını yaptı. SETA'da iletişim koordinatörü ve Insight Turkey dergisinde managing editor olarak görev yapmaktadır..

İlgi alanları: Türk dış politikası, Türk-Amerikan ilişkileri, Uluslararası İlişkiler teorileri, medya-siyaset ilişkileri.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

İhsan Dağı, ODTÜ

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985 yılında mezun olmuştur. İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nde 1989'da yüksek lisansını, 1993'te de doktorasını tamamlamıştır. 2004'ten beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesinde profesör olarak görev almaktadır. Zaman ve Today's Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Insight Turkey dergisi editörüdür.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Erdal Karagöl, Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Yüksek lisansını, Connecticut üniversitesi’nde yaptı. Doktorasını, York Üniversitesi'nde dış borçlar ve ekonomik büyüme ilişkisi ve dış borç öteleme riski konusu üzerinde tamamladı.

İlgi alanları: Uygulamalı iktisat, enerji ekonomisi, dış borçlar, ekonomik büyüme, dış borç ötelemeleri ve riski, IMF standby anlaşmaları, kamu harcamaları, işsizlik, sosyal yardımlar, yoksulluk ve savunma ekonomisi.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Talha Köse, İstanbul Şehir Üniversitesi

Boğaziçi Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Sabancı Ü. Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programında; George Mason Ü. Institute for Conflict Analysis and Resolution'daki doktorasını "Re-Negotiating Alevi Identity: Conflict and Cooperation Narratives and the Constitution of New Alevi Identity" başlıklı tez ile tamamladı. SETA'da araştırmacı, SETA DC'de araştırma koordinatörü olarak çalıştı. İstanbul Şehir Üniv. öğretim üyesi.

İlgi alanları: Kimlik merkezli çatışmalar, dış politikada çatışma analizleri ve çözümleri.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Mehmet Özkan, Sevilla Üniversitesi

Lisans eğitimini İstanbul Ü.Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra Johannesburg Üniversitesi (Guney Afrika) ve Linkoping Üniversitesinde (İsveç) Afrika ve Avrupa siyaseti üzerine master yaptı. Halen Sevilla Üniversitesinde (İspanya), Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye'de din ve kültürün dış politika zihiniyeti üzerindeki etkisi konusunda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

İlgi alanları: Uluslararası ilişkiler teorileri, Dış politika, Afrika siyaseti, Din ve kültürel jeopolitik, Kişisel web sayfası: http://works.bepress.com/mehmetozkan/

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Doğa Ulaş Eralp, Sabancı Üniversitesi

Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında; doktorasını ise George Mason Üniversitesi Institute for Conflict Analysis and Resolution'da “The Effectiveness of the European Union as an Actor of Peace in Post-Conflict Bosnia Herzegovina: An Evaluative Study” başlıklı tez ile tamamladı. Halen Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

İlgi alanları: Western Balkans, EU Foreign Policy, Conflict Resolution, Cyprus, Peacekeeping, Human Rights Regimes

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Muhammet Şakiroğlu, Kafkas Üniversitesi

Lisans eğitimini Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Iowa
State Üniversitesinde tamamladı. Doktora derecesini ise Georgia Üniversitesi Bitki Islahı,
Genetik ve Genomik Enstitüsünden aldı. 2006 yılında Washington-Seattle Üniversitesi İstatistiksel Genetik Yaz Enstitüsü programı kapsamında bu üniversitede eğitim gördü. 2007 yılında Cornell Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Bir süre Georgia Üniversitesi Uygulamalı Genetik Teknolojileri Merkezinde postdoktora çalışmalarına devam etti. Halen Kafkas Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Fatih Özbay, İstanbul Teknik Üniversitesi

Fatih ÖZBAY, Doktora eğitimini Moskova Devlet Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Müjge Küçükkeleş, Araştırma Asistanı

2008 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Ardından Jean Monnet bursunu alarak İngiltere’de Warwick Üniversitesinde Globalleşme ve Kalkınma üzerine olan yüksek lisansını 1999-2008 yılları arasında Türkiye’deki Kürt hakları reformları üzerinde Avrupa Birliği’nin etkisini analiz eden tez çalışmasıyla tamamladı. Mart 2010’dan itibaren SETA’da araştırma asistanlığını görevini sürdürmektedir.

İlgi alanları: Avrupalılaşma, demokratikleşme, Orta Doğu’da uluslararası yardımlarla demokrasi ve insan hakları hareketlerinin promosyonu ve Türk dış politikası.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

İpek Coşkun, Araştırma Asistanı

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünden 2010’da mezun olmuş, aynı üniversitenin Sosyoloji ana bilim dalında yan dal yapmıştır. Farklı kuruluşların saha araştırmalarına transkripsiyon ve çeviri çalışmalarıyla katılan İpek Coşkun, Şubat 2010’dan beri SETA’da araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

İlgi alanları: Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi, Din ve Siyaset Sosyolojisi, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Medya, Toplum dilbilim, Dil Edinimi, Medeniyetler Tarihi, Sosyal Değişme

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Eda Bektaş, Araştırma Asistanı

2008 yılında Bilkent Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde “Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki tecrübelerin ışığında Türkiye'de emeklilik reformu: Karşılaştırmalı ekonomi politik analizi” başlıklı tezi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi boyunca aynı bölümde Araştırma Asistanlığı yaptı. Ekim 2010’dan bugüne SETA’da araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

İlgi alanları: İç politika, siyasi partiler, Kürt sorunu, Türkiye refah sistemi, sosyal politika, karşılaştırmalı politika, ekonomi politik.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Ümare Yazar, Araştırma Asistanı

Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hece Öykü dergisinde hikâyecilikle ilgili İngilizce'den akademik çeviriler yayınlamış, dış ticaret sektöründe de çevirmen olarak çalışmıştır. Kuruluşundan bugüne SETA’nın birçok projesinde asistan olarak yer alan Ümare Yazar, SETA yayınlarının dizgi ve tasarımından, SETA web sayfasının güncellenmesinden, etkinlik organizasyonlarından ve Insight Turkey dergisinin abonelik takibinden sorumludur.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Hilal Barın, Araştırma Asistanı

Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji anadal Psikoloji yandal olmak üzere lisans egitimini 'Türkiye'nin Sekülerleşme Sürecinde STK'lar' teziyle tamamladı. Gazi Üniversitesi'nde Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans öğrencisi.AKDER'in(Ayrımcılığa Karşı Kadın Dernegi) Ankara Temsilciliğini yapmaktadır. Sekülerleşme, İslamofobi, Din Sosyolojisi, Kürt Sorunu üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Nuh Yılmaz, SETA-Washington, Koordinatör

Nuh Yılmaz Türkiye'nin yeni dış politika açılımı, ABD dış politikası, enerji güvenliği, Türk siyaseti ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yazılar kaleme aldı. ABD ve Kanada'da çeşitli üniversitelerde estetik, eleştirel kuram ve Türk siyaseti üzerine dersler verdi. 2006-2008 yılları arasında STAR Gazetesi ve 24 Haber Kanalı'nın Washington Temsilciliği'ni yaptı. Yılmaz, lisans derecesini ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden, lisans üstü derecesini ise Bilkent Üniversitesi Grafik-Tasarım Bölümü'nden aldı. Yılmaz akademik çalışmalarına halen Washington D.C.'de bulunan George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde devam etmektedir.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Kadir Üstün, SETA Washington, Araştırma Koordinatörü

Columbia Üniversitesi Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans öğrenimini İstanbul Ü. Tarih bölümünde, yüksek lisansını da Bilkent Ü. Tarih bölümünde tamamlayan Üstün, Ortadoğu tarihi, İslam tarihi, ve Batı Medeniyeti tarihi alanlarında dersler vermiştir. Halen George Mason Üniversitesi'nde globalleşme üzerine ders veren Üstün, Insight Turkey dergisinin asistan editörlüğünü yapmaktadır.

İlgi alanları: Ortadoğu'da sosyal ve askeri modernleşme, Türk-Amerikan ilişkileri, Türk dış siyaseti.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Nur Özkan Erbay, SETA-Washington, Medya ve İletişim Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1997-2003 yılları arasında Türk Ekonomi basınında muhabir olarak görev yaptı. Georgetown Üniversitesi’nde Uluslararası Gazetecilik üzerine Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde araştırma ve yönetici asistanlığı görevlerinde bulundu. SETA Washington’da Medya ve İletişim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

İlgi alanları: Medya Politiği ve Etiği, Sosyal Medya, Stratejik Siyasal İletişim, Uluslararası İlişkiler.

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Tüm Yazıları >>

 

Katkıda Bulunanlar 

Ahmet Şengönül Cumhuriyet Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Akif Kireççi Bilkent Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Ali Çarkoğlu Sabancı Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Aylin Şeker Görener Kadir Has Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Basheer M. Nafi Al-Jazeera Centre for Studies Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Birol Akgün Selçuk Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Burhanettin Duran İstanbul Şehir Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Cengiz Çandar Radikal Gazetesi Yazarı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Duygu Tanrıkulu İstanbul Kalkınma Ajansı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
E. Fuat Keyman Koç Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Emre İşeri Kadir Has Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Enika Abazi  University of New York in Tirana  Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız   Tüm Yazıları >>
Erdal Gümüş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Ertan Aydın Çankaya Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Fahrettin Altun İstanbul Şehir Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Fatih Savaşan Sakarya Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Fazıl Hüsnü Erdem Dicle Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Geoffrey Aronson The Foundation for Middle East Peace, Washington, DC Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
H.Hüseyin Erkaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Hakkı Uygur Anlayış Dergisi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Hasan Kösebalaban Lake Forest College Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Hasan Ali Karasar Bilkent Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
İbrahim Dalmış Pollmark Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Joshua W. Walker Princeton University Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
M. Emin Erçakar Balıkesir Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Mahmut Özer Karabük Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Mehmet Songur Mersin Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Mehmet Babacan İstanbul Ticaret Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Mesut Özcan İstanbul Ticaret Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Mete Çubukçu NTV Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Muharrem Ekşi TBMM Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Murat Yılmaz Araştırmacı   Tüm Yazıları >>
Mustafa Şentop Marmara Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Nasuhi Güngör Star Gazetesi Yazarı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Ödül Celep Işık Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Rabia Karakaya Polat Işık Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Robin Wright Woodrow Wilson International Center for Scholars Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Ruşen Çakır Vatan Gazetesi / NTV Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
S. İlgü Özler SUNY Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Sadık Ünay TİKA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Sami Moubayed Suriyeli tarihçi ve siyaset uzmanı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Sami Taban Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Selçuk Çolakoğlu Adnan Menderes Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Serdar Poyraz Ohio State University Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Şaban Kardaş University of Utah & Sakarya University Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız                     Tüm Yazıları >>
Şule Toktaş Kadir Has Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Tanel Demirel Çankaya Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Tanju Tosun Ege Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Tarık Oğuzlu Bilkent Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Tekin Akgeyik İstanbul Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Ümit Kurt Boğaziçi Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Yusuf Yazar
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Yusuf Şevki Hakyemez Karadeniz Teknik Üniversitesi Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>
Zafer Çelik Sosyolog Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Tüm Yazıları >>