ENDERUN

ÜNİVERSİTE - AKADEMİ - BİLİM DÜNYASI

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Socrates AB Socrates Programı

AB Socrates Programı

E-posta Yazdır


Socrates 30 Avrupa ülkesini içine alan Avrupa’nın eğitim programıdır.


Temel amacı kesinlikle bir Avrupa bilgisini oluşturmak ve böylece bu yeni yüzyılın getireceği temel güçlükleri daha etkili yanıtlarla karşılamaktır. Bunun için: hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmekte, herkes için eğitime erişimi sağlamaya çalışmakta ve insanların gerekli vasıf ve becerileri kazanmasına yardımcı olmaktadır.  Daha açık bir dille söylemek gerekirse, Socrates hareketlilik ve yenilikçilik için dil öğrenimini teşvik etmektedir.

İşbirliği

 

Socrates, eğitimin tüm alanlarında Avrupa işbirliğini desteklemektedir.  Bu işbirliği çeşitli alanlarda yer almaktadır: hareketlilik (Avruğa içerisinde hareketlilik), ortak projelerin organizasyonu, Avrupa ağlarının kurulası (fikirlerin ve iyi uygulamaların yayılması), ve karşılaştırmalı çözümlemelerin yapılması ve araştırmaların yürütülmesi.


Uygulamada, Socrates insanlara bir başka ülkede bir eğitim programını izleme, yer alma, öğretme ve eğitim alma imkânını sağlamaktadır.  Değişim programları için ve öğretim projeleri için eğitim kurumlarına destek sağlamaktadır.  Sivil Toplum Kuruluşlarına ve birliklere eğitim konulu vs. organizasyonlarında yardımcı olmaktadır.


Socrates sekiz ayrı eylem içermektedir:
 
   

 • Comenius: Okul eğitimi
 • Erasmus: Yüksek eğitim
 • Grundtvig: Yetişkin eğitimi e diğer eğitim yolları
 • Lingua: Avrupa dillerinin öğrenimi
 • Minerva: Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)
 • Eğitim sistemi ve politicalarının gözlem ve yeniliği
 • Diğer Avrupa programları ile ortak eylemler
 • Ek önlemler

 
Lingua
 

Çevrimiçi Öğrenme için Araçlar Projesi Socrates’in Lingua çerçevesine girmektedir

 

Lingua Eylemi aşağıdaki amaçlar için tasarlanmıştır:

 

 • AB içerisinde dil çeşitliliğini desteklemek ve teşvik etmek;
 • Dil öğrenme ve öğretme kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Yaşamboyu dil öğrenmeye erişimi yaygınlaştırmak